TECHNOLGIE

Narozdíl od běžných čističek, které zbaví prostor pouze prachu a plísní, čističky VIRUSKILLER účinně bojují i proti bakteriím, virům a organickým těkavým látkám (VOC)

Vše začíná komplexní soustavou filtrů. Podle zvolené řady čističek Virus Killer je obsažen filtr s aktivním uhlím, filtr potažený nano vrstvou stříbra a nebo u řady MEDI je to nejsilnější HEPA filtr na trhu. Naše technologie pracuje s ultrafialovým zářením a je založena na principu energie fotonů dle teorie Alberta Einsteina, kdy se UV záření odráží ve speciální zrcadlové komoře.

V komoře je umístěno optimální množství UV lamp, které jsou obklopené nano filtračními trubičkami. Trubičky jsou pokryty vrstvou s nano částečkami oxidu titaničitého (TiO2), který spolu s UV zářením vytváří reakci a tak vytváří nejsilnější známý oxidant – hydroxylové radikály.

Filtrační trubičky jsou vyplněny aktivním uhlím, to může jednorázově zachytit škodlivé plyny a pachy a zároveň umožní hydroxylovým radikálům, aby tyto plyny rozložili a zneškodnili.

Dle Langmuirova adsorpčního modelu je totiž efektivita samotného aktivního uhlí omezena – aktivní uhlí jako takové není schopno plynule na sebe navázat všechny škodliviny ze vzduchu.

Oproti tomu aktivní uhlí ve filtračních trubičkách díky působícímu UV záření tuto vlastnost nemá. UV záření totiž svou reakcí

s povrchem trubiček umožňuje uhlí dodatečnou reakci se škodlivými látkami; tím vzniká fotokatalýza, a tak dojde k rozložení

i zbylých nečistot ze vzduchu.

OCENĚNÍ

Top Inovation Company

Ocenění jako Nejlepší inovační společnost 2018   Strategie prevence infekcí USA

Fight Asthma

Technologie uvedena jako poskytovatel řešení pro pacienty s astmatem

Smogathon

Čističky VirusKiller se umístily na druhém místě v prestižní soutěži Smogathon 2017

Copyright © 2020 Viruskiller

VIRUSKILLER-png2-1920x266.png